ŞEYH EFENDİ ÇUVALDAN GİZLİCE BUĞDAY ALIRKEN GÖRÜLDÜ!!!

Geçtiğimiz pazar günü; yolu pazara düşen bir şeyh efendi, pazarcılardan birinin çuvalından gizlice avuç buğday alırken görüldü.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre olay şöyle gelişti: Konya dolaylarında buğday ekimiyle uğraşan D.G. (38) bu hasat döneminde ürününe zerre kadar haram karıştırmamak için azami dikkat göstermeye karar verdi. Kararını en güzel şekilde hayata geçirmek için yıl boyunca ince eleyip sık dokuyan D.G., hasattan sonra satış için buğdayını pazara götürdü. Ancak akşam olup, pazar toplanmaya başlamasına rağmen, hatta herkesin mallarını çoktan satıp savmasına rağmen D.G.’nin buğdayına hiç müşteri çıkmadı. D.G. koca çuvalları geri getirmenin sıkıntısıyla düşünürken meşayıhtan birinin (Ş.A. 59) yolu pazara düştü. Şeyh efendi çiftçiye sordu: “Ne o evladım! Malını satamadın mı? Bak pazar toplanıyor.” D.G. boynu bükük cevap verdi: “Müşteri çıkmadı Efendi Hazretleri!.” Şeyh efendi hemen yan tezgâhtan bir avuç buğday alıp D.G.’nin buğdayına karıştır-maya başladı ve: “Şimdi çıkar evlat!” dedi. D.G., şeyhin bu hareketine itiraza yel¬tenecekti ki; hemen yanı başında beliren müşteri mala talip oldu. D.G., Tebessümle oradan ayrılmak üzere olan şeyhin eteğine yapışıp: “Bu ne haldir Efendi Hazretleri!”. diye sordu. Şeyhin D.G.’ye şu cevabı verdiği iddia edildi:
“Herkes layık olduğuna talip olur evlat!.”

Share