SAĞLIK ÇALIŞANINA HALİFE ŞİDDETİ

Abbasi Tabipler Birliği (ATB) sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin çözümü konusunda Şura Meclisi’ne bir rapor sundu. Son zamanlarda sağlık çalışanlarının uğradığı fiziki ve sözlü taciz vakası sayısında belirgin bir artışın olduğunun altı çizilen raporda; örnek vakalara da yer verildi.

Raporda; “Şifahanelerin acil servisleri yeniden düzenlensin, hasta yakını, hastanın ve doktorun yanında bulunmasın, “Sağlık çalışanlarına şiddetin nasıl çirkin bir davranış olduğu kıssa ve menkıbelerde irdelensin”, “Şifahanelerde çalışan güvenlik elemanları; hasta yakınlarına davranış biçimleri ve şiddet önlemleri konusunda eğitimden geçirilsin” gibi öneriler yer alıyor. Raporda ayrıca hekimlerin uğradığı siyasi baskı ve tacizlerin önüne geçilebilmesi amacıyla halife ve sultanlara özel hekim atanması uygulamasına son verilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Son zamanlarda sağlık çalışanlarının uğradığı fiziki ve sözlü taciz vakası sayısında da belirgin bir artışın olduğunun altı çizilen raporda; bazı örnek vakalara da yer verildi. Abbasi Tabipler Birliği’nin Şura Meclisi’ne sunduğu raporda yer alan; sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziksel taciz örneklerinden bir tanesi ise oldukça çarpıcı. Raporda yer alan bilgilere göre: Halife Mehdi, bir gün özel doktoru ile diz dize sohbet ederken doktorun elbisesinden bir yerin yırtılmış olduğunu görünce; sırf eğlence olsun diye; parmağını yırtığa sokup, karıştırmaya başlamış. Karıştırdıkça yırtık büyümeye başlamış. Bununla da yetinmeyen Halife; tabibe, yine sırf muziplik olsun diye: “Siz doktorlar; deliyi ne vakit zincire bağlarsınız?” diye gereksiz bir soru sormuş. Elverişsiz çalışma koşulları nedeniyle üzerine giyecek sağlam bir elbisesi dahi bulunmayan tabip ise Halife’nin sorusunu, uğradığı tüm usandırıcı muameleye rağmen şu şekilde; nezaketle ve belagatla cevaplamış: “Doktorun elbisesini bir karış yırttığında…”

Share