“NANO” KELİMESİNİN TARİHİ KÖKENİ

Daha çok teknolojik bir terim olarak duymaya alışkın olduğumuz “Nano” kelimesi eski Yunanca’daki “cüce” sözcüğünden geliyor. Konuyla ilintili olarak; dilimizde “kısa, küçük, gelişmemiş” gibi anlamlarda kullanılan “cüce” kelimesi ise Farsça daki “civciv” sözcüğünden geliyor.

Share