BARO’DAKİ SIR DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ!!!

baroMühendislerin meslek birliğine Mühendisler Odası, bakkalların meslek birliğine Bakkallar Odası, şoförlerin meslek birliğine Şoförler ve Otomobilciler Odası v.b. denirken avukatların meslek birliğine neden diğerlerine benzer şekilde Avukatlar Odası yerine Baro dendiğini araştıran Tarih Gastesi muhabiri, ilginç bilgilere ulaştı.

Tarih Gastesi muhabirinin, “Baro” kelimesinin kökenleri konusunda yaptı araştırma ilginç bilgi ve belgeleri açığa çıkardı. Muhabirimizin edindiği bilgiye göre “Baro” kelimesi dilimize Fransızcadan girmiş bir kelime. Kökeni ise Fransızcadaki “Barreau” sözcüğüne dayanıyor. Bu sözcük Fransızcada aslen “parmaklık” anlamına geliyor. Ancak burada kast edilen parmaklık, hapishane tipi parmaklıktan ziyade; bariyer niteliğindeki, dizili parmaklıklar. “Barreau” kelimesinden mülhem “Baro” sözcüğünün ortaya çıkışı ise Ortaçağ Avrupa’sındaki mahkeme düzeninin fiziki yapısıyla yakından alakalı. Ortaçağ Avrupa’sında, mahkeme düzeninde kullanılan bariyer tipi parmaklıkların amacı halk ve onun savunucusu konumundaki olan avukat ile mahkemeyi şeklen birbirinden ayırmaktı. Avukatlar, mahkemeye hitap edecekleri ya da savunma yapacakları zaman, hâkimle veya mahkeme heyetiyle aralarında bulunan bir parmaklığa kadar yaklaşabilmekte, konuşmalarını oradan yapabilmekteydiler. Bundan dolayı; avukatların meslek birliğinin adı da diğer mesleklere benzer şekilde “avukatlar odası” veya benzeri bir şey olmak yerine, “baro” olarak anılmaya başlanıp, zamanla kalıplaşmış bir ifade halini almış…

Share